ONS BUREAU

Architect Th.J. Lammers, bureau voor Architectuur en Ruimtelijke Ordening bv, is een landelijk opererend en bij de Stichting Bureau Architectenregister ingeschreven bureau. Wij kunnen bogen op een jarenlange (60 jaar) ervaring in bouwen, verbouwen, renoveren en restaureren van alle mogelijke voorkomende bouwwerken, zowel van beperkte als van grote meer complexe omvang. 

Uw inspiratie, eisen, wensen en budget vormen voor ons de basis voor ontwerp en uitwerking en we proberen altijd om samen met u tot een bijzonder verrassend ontwerp te komen.

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Uiteraard zijn wij ook ten allen tijde beschikbaar voor advies en vragen betreffende onze mogelijkheden, kosten en eventuele alternatieven tijdens een vrijblijvend gesprek.

Tijdens het bouwproject doorlopen we de volgende stappen: 
* haalbaarheid onderzoek;
* maken van een ontwerp;
* verzorgen van de aanvrage omgevingsvergunning;
* prijs en contractvorming met aannemer en onderaannemers;
* schrijven van het bestek; 
* maken van de werktekeningen;
* het bewaken van de kosten;
* het verzorgen van de bouwbegeleiding en directievoering.

MET TROTS MAKEN WE UNIEKE & ESTHETISCHE GEBOUWEN VOOR DE MODERNE OMGEVING  

ONS TEAM

Th.J. Lammers
Frank Lammers
Frank Geerts
Chris Rijkers

                                                                           Henk van Lieshout                                                                            Gonnie Brouwers